2014 EEN JAAR VOL NIEUWE REGELS

Categorie: Category Blog

Het jaar 2014 is een jaar vol nieuwe regels op het gebied van auto’s. De wijzigingen gelden niet alleen voor nieuwe auto’s. Ook bestuurders van gebruikte auto’s en oldtimers kunnen er financieel flink op achteruit gaan. Is het eindigen van de vrijstelling op belasting een reden om je auto te verkopen?

Op 1 april 2010 ging de vrijstelling van wegenbelasting van start. Kort samengevat: het was een daverend succes! Er werden enorme hoeveelheden A- en B-segment auto’s verkocht met een dieselmotor. Door de lage CO2-uitstoot kwamen deze auto’s plotseling in aanmerking voor een belasting vrijstelling. De vrijstelling van wegenbelasting was ook nog steeds erg aantrekkelijk om massaal oldtimers uit het buitenland te kopen.

Wat was hier het gevolg van? De overheid liep veel te veel inkomsten mis uit de MRB en wilde er iets aan doen. Op Prinsjesdag 2013 werden de nieuwe maatregelen aangekondigd, waarmee het vervallen van de vrijstelling van zeer zuinige auto’s vanaf 1 januari 2014 een feit was. Dit maakte bepaalde auto’s een stuk minder voordelig en andere juist voordeliger. De gestegen autoverkopen in de maanden oktober, november en december van vorig jaar had dus niets te maken met een plotselinge opleving van het consumentenvertrouwen, maar uitsluitend met de nieuwe fiscale maatregelen.

Wat verandert er? Vrijstelling wegenbelasting vervalt Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s stopt per 1 januari 2014. Dit geldt voor nieuwe evenals gebruikte auto’s. Uitsluitend auto’s met een uitstoot lager dan 51 gram per kilometer is in 2014 nog vrij van wegenbelasting. In 2015 betalen zij ook gewoon mee. Bestuurders van alle andere auto’s betalen gewoon weer wegenbelasting net als ieder andere autobezitter. Dat betekent dat van de lijst van 85 MRB-vrije auto’s er in 2014 nog maar een enkele modellen overblijven. Deze auto’s zijn meestal volledig elektrisch of voorzien van een zeer zuinige hybride aandrijving. De keuze voor relatief goedkoop rijden wordt klein, maar deskundigen verwachten dat er in 2014 nieuwe auto’s op de markt zullen komen die weer in de populaire belastingvrije categorie vallen. MRB op basis van gewicht en brandstof De manier waarop MRB wordt geheven blijft hetzelfde. Dit betekent dat je dus wegenbelasting gaat betalen op basis van het gewicht en het type brandstof van de auto. De tarieven verschillen per provincie vanwege de provinciale opcenten. Dit is een extra toeslag die door de provincies zelf bepaald mag worden. Het maakt in principe niet uit of je auto 300 of 85 gram CO2 uitstoot per kilometer. Aanscherping BMP De aanschafbelasting (BPM) is natuurlijk niet een maandelijks bedrag dat jij als automobilist moet ophoesten, maar het kan wel flinke gevolgen hebben voor het Nederlandse wagenpark. De BPM wordt uitsluitend berekend op basis van de CO2-uitstoot. De CO2-grenzen in de BPM worden jaarlijks aangescherpt en dus ook voor 2014 veranderd er weer wat. De vrijstelling qua BPM blijft wel bestaan voor zeer zuinige auto’s, maar de zuinigheidsgrens wordt verlaagd. Voor benzineauto’s ligt het maximum komend jaar op 88 g/km. Dit was 95 g/km. Voor dieselauto’s gaat het van 88 naar 85 g/km. Vanaf 2015 wordt er in BPM geen onderscheid meer gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s wat betreft CO2-grenzen en -tarieven. CO2 uitstoot van nul De nulemissie auto is een auto met een rechtstreekse CO2-uitstoot van 0, zoals op dit moment een volledig elektrische auto. Om deze zuinige auto’s te stimuleren zijn nulemissie auto’s sinds 2009 vrijgesteld van BMP. Deze vrijstelling is wettelijk vastgelegd en duurt tot 2018.

Enkele voorbeelden Een hybride Toyota Prius vorig jaar nog wegenbelastingvrij, maar vanaf 1 januari 2014 betaalt de eigenaar tussen de €628,-en €716,- MRB op jaarbasis, afhankelijk van provincie van registratie. Dat geldt overigens niet voor de Prius Plug-In Hybrid, die ook de komende twee jaar nog wegenbelastingvrij is. Voor een nieuwe Volkswagen Polo 1.2 TDI Bluemotion betaal je jaarlijks minimaal €1.000,-.

Voor de consument kan de beëindiging van de belastingvrije status ingrijpende gevolgen kan hebben. Voor sommige automobilisten zullen de maandlasten te hoog worden. Heeft u in het verleden ook een fiscaal aantrekkelijke auto gekocht en moet u in het nieuwe jaar flink betalen? Dan kunt u wellicht overwegen om de auto te verkopen voor een zuinigere auto. 

ADHD - ADD - AUTISME

Categorie: Category Blog

Zijn cursisten met autisme, ADHD of verwante problemen capabel om te kunnen autorijden?

Autisme, ADHD of aanverwante problemen zijn zijn geen reden om niet te kunnen autorijden. Echter door een iets andere informatieverwerking- in de hersenen – gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Wat betekenen de letters ADHD De letters ADHD betekenen Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel snel afgeleid en hyperactief gedrag. De globale kenmerken van ADHD zijn: hyperactiviteit en impulsiviteit, en/of problemen met aandacht.

Er bestaan 3 typen ADHD:

Type 1 > overwegend onoplettend Het overwegend onoplettende type: alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit type wordt ook wel ADD genoemd en komt vaker bij meisjes voor. ADD wordt niet snel herkend bij kinderen. Zij vertonen immers veel minder storend gedrag dan de kinderen met de andere twee vormen van ADHD. De kinderen met ADD vallen op door dromerig, apathisch gedrag en het feit dat ze meer dan gemiddeld moeite hebben om met een taak te beginnen en hun aandacht erbij te houden. Ze vergeten ook gemakkelijk en hebben moeite om zich goed te organiseren. Hierdoor kunnen ze moeite hebben met leren. Kinderen met ADD presteren vaak onder hun niveau. Dit kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen. 

Type 2 > hyperactieve en impulsief Het overwegend hyperactieve en impulsieve type, zonder de aandachtsproblemen. Over dit subtype is nog weinig bekend. Het wordt vooral gezien bij kinderen beneden de 7 jaar en zou een voorloper van het gecombineerde type 3 kunnen zijn. Type 3 > Aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit Het gecombineerde type. Aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit komen alle drie voor. Spreken we over ‘ADHD’, dan bedoelen we meestal dit type.

Type 3 komt het meest voor – en vaker bij jongens dan bij meisjes Biologische oorzaak van ADHD De biologische oorzaak van ADHD ligt waarschijnlijk bij problemen met communicatie tussen hersengebieden. Signalen tussen hersencellen worden doorgegeven door chemische boodschappers, oftewel neurotransmitters. lens-banner Onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit De belangrijkste symptomen van mensen met ADHD manifesteren zich in het klassieke drietal van: onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit. De grootste moeilijkheid is echter dat mensen met ADHD het heden niet lang genoeg kunnen afremmen, om aan de toekomst te denken. Zij kunnen dus geen consequenties overzien van hun (evt. impulsief ) handelen. Het is niet zo dat zij zich niet interesseren voor de toekomst (hoewel dat soms zo kan lijken!). De toekomst en het verleden lijken voor hen echter niet of nauwelijks te bestaan. Rijopleiding voor leerlingen met een stoornis zwaarder geworden Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen hebben het vaak zwaar als het aankomt op het kiezen van een rijschool. Hun informatieverwerking verloopt anders. Met reguliere lessen lopen zij het risico eindeloos te moeten lessen of om het rijbewijs nooit te halen. Omdat het vernieuwde rijexamen veel meer zelfstandigheid vergt dan voorheen is de huidige rijopleiding voor leerlingen met een stoornis alleen maar zwaarder geworden. 

Een veel gehoorde vraag luidt: Kunnen mensen met deze stoornissen het autorijden wel leren? Het antwoord is simpel. Jawel, en in de meeste gevallen heel goed zelfs, maar het aanleren gaat – in veel gevallen – wat moeizamer. 

Bij Rijopleiding 24/7 hebben we succesvolle ervaring met AD(D)HD autistische en dyslectische rijbewijsstudenten. Wil je meer weten bel dan met Rijopleiding 24/7 088-4300000, René Smits 0653249999 of Michel Bouwman 0642242302

bron reflector

 

 

SLAGINGSPERSONAGE: JE HEBT ER NIETS AAN

Categorie: Category Blog

"Er is helemaal niets op tegen als een rijschool zichzelf met meerdere ondernemingen inschrijft bij het CBR. En vervolgens ‘goede’ leerlingen en ‘slechte’ leerlingen  gescheiden worden. Dat valt gewoon binnen de wet. Ook als hierdoor bewust het slagingspercentage van één van de merknamen omhoog gestuurd wordt. Dat meldt minister Melanie Schultz aan de Tweede Kamer. “Het is een vrije markt”, vindt Schultz. Slagingspercentage Tweede Kamerlid Farshad Bashir vroeg eind februari door middel van Kamervragen aan de minister welke mogelijkheid zij heeft om te voorkomen dat rijschoolhouders verschillende bedrijven optuigen en op die manier hun slagingspercentage kunstmatig hoog houden. Door meerdere bedrijven op te richten en apart in te schrijven bij het CBR, kunnen rijscholen hun slagingspercentages kunstmatig opkrikken. Het leerlingenbestand kan immers worden verdeeld. Door de succesleerlingen en de minder goede kandidaten onder andere registratienummers examen te laten doen, wordt het slagingspercentage van alle betere leerlingen samen niet ‘vervuild’." Bron Reflector

Bovenstaande nieuwsbericht verscheen deze week in de media. Bonafide rijscholen hebben aan de bel getrokken bij de politiek zonder resultaat. Potentiele leerlingen laat jullie niet foppen de hele kwaliteitsdiscussie en controle door de politiek is een farce. Het gaat puur om geld en de potentiele rijbewijsleerlingen zijn de dupe omdat zij verkeerde keuzes maken gebaseerd op gepimtpe info. Omdat het CBR extra inkomsten genereerd door de “dubbele” inschrijvingen vinden die het wel prima. Waardeloos! zeker voor rijscholen die accepteren dat er leerlingen zijn minder presteren op een examen. De met veel te veel geld gesubsidieerde vergelijkingssite van de overheid is hiermee ook gereduceerd tot een waardeloos insrtument. Wij hebben er al eens eerder over geschreven en ons advies herhaal ik nog maar eens een keer: Ken de slagingspercentage een ondergeschikt belang toe. Al was het maar omdat de goede rijscholen niet discrimineren en ook leerlingen met beperkingen, adhd, add, autisme, enz als gewone leerlingen behandelen. Vraag om een referentie als je niet via een al lessende leerling bij de rijschool terecht bent gekomen. Kijk naar de voorwaarden die een rijschool hanteert. Bijvoorbeeld: kan je in termijnen betalen, kan je tussentijds weg, vaste auto/instructeur, uren over geld terug, examengarantie enz enz. Uiteraard is dat bij Rijopleiding 24/7 prima voor elkaar. Als laatste, bel je rijschool en stel kritische vragen. Er is een Engelse uitspraak als het te mooi is om waar te zijn is dat meestal ook zo. In 95% van de gevallen blijkt er een addertje onder het gras om nog maar een tegeltjeswaarheid te noemen. Hierdoor wordt goedkoop bijna altijd duurkoop.

FIETSERS IN HET VERKEER BRON VAN ERGENIS

Categorie: Category Blog

Fietsers zouden zich in het verkeer beter moeten gedragen. Vooral wielrenners en jongeren lappen de regels vaak aan hun laars. Dat blijkt uit een onderzoek onder 7000 lezers van de Kampioen, meldde de ANWB dinsdag.

Rijschool pesten. Fietsers zonder fietsbel en scholieren die vaak met meer dan twee naast elkaar rijden, voeren de Ergernis Top 5 aan. Ook fietsers die zonder licht of tegen het verkeer in rijden, staan in het lijstje, net als het rijgedrag van bromfietsers en scooterrijders. Sommige fietsers, brom- en snorfietsers noemen het nog wel eens “rijschool pesten”.

Rijscholen hebben vooral hinder van slingerende stadsfietsen, bakfietsen en snorfietsen, die voortdurend zorgen voor gevaarlijke en hinderlijke situaties. Cursisten van rijscholen hebben vaak moeite met de vreemde capriolen van deze fietsers, wat vooral tijdens het praktijkexamen kan leiden tot een negatieve uitslag.

Drukst befietste vierkante kilometers van Nederland.

De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren (GroenLinks), is verantwoordelijk voor de drukst befietste vierkante kilometers van Nederland, Amsterdam-Centrum. Zij weet dus alles van de fietsproblematiek. “Je ziet het duidelijk in ons krappe centrum. In de ochtendspits: stadsfietsen, bakfietsen, snorfietsen, kriskras over het fietspad, met voortdurend gevaarlijke situaties.” laat van Pinxteren laat weten.

Asociaal gedrag.

Slingerend over de weg, het negeren van stoplichten, geen fietsverlichting, fietsen tegen de rijrichting in, niet je hand uitsteken, over de stoep rijden: de lijst van klachten over asociaal fietsgedrag die de Fietsersbond binnenkrijgt wordt steeds langer. Vooral automobilisten ergeren zich steeds vaker aan de weggebruikers die vanuit de auto toch al lastig te zien zijn. Steeds meer verschillende weggebruikers gaan van de fietspaden gebruik maken. “Stadsfietsen, ligfietsen, Segways, snorfietsen, hardlopers, skaters, racefietsen: verschillende snelheden op de bestaande fietspaden zorgen voor steeds meer risico, gedrang en dus irritaties.

Gemeenschappelijke verkeersregels.

Naast de gemeenschappelijke verkeersregels zijn er voor fietsers een aantal extra en uitzonderlijke regels. Zo mogen fietser ander wegverkeer rechts inhalen (met uitzondering van fietsers). Uiteraard is het in het algemeen verboden om gevaarlijke situaties te veroorzaken op de weg. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor fietsers. Hieronder vindt u de regels waaraan de fietser zich dient te houden.

Algemene regels:

Twee fietsers mogen naast elkaar fietsen, meer mag niet. Als het naast elkaar fietsen het verkeer hindert moet u achter elkaar fietsen. Fietsers mogen bij een rood stoplicht rechtsaf slaan als er een bordje hangt met de tekst ‘rechtsaf voor fietser(s) vrij’. Fietsers mogen op het trottoir en de stoep parkeren, tenzij er een bord staat dat dit verbiedt. Fietsers mogen alleen kinderen onder de 8 jaar vervoeren als zij op veilige zitplaats zitten.

Fietspad of weg?

Fietsers moeten het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken. Als er geen verplicht fiets- of fiets/bromfietspad is, moet de fietser de rijbaan gebruiken. Bromfietsers mogen binnen de bebouwde kom niet op het fietspad rijden.

Inhalen.

Fietsers moeten elkaar links inhalen, andere voertuigen mogen zij rechts inhalen.

Verlichting.

Fietsers moeten ‘s nachts een voor- en achterlicht voeren. Ook bij slecht zicht overdag is gebruik van voor- en achterlicht verplicht. Losse fietslampjes mag, zolang ze maar voldoen aan bepaalde eisen. Wanneer er iemand achterop de fiets zit, mag het losse achterlicht ook op de rug van die ander vastzitten. Knipperende verlichting mag niet.

Mobiel bellen en muziek luisteren?

Het is niet verboden mobiel te bellen, of naar een i-pod of mp3 speler te luisteren. Maar het is wel gevaarlijk. Een fiets heeft geen achteruitkijkspiegels. De fietser heeft zijn gehoor nodig om het verkeer achter hem of haar te horen. Fietsers die telefoneren of muziek luisteren, merken minder op van wat er rondom hen gebeurt in het verkeer. En bellen of muziek luisteren vertraagt de reactiesnelheid. Wanneer dat een gevaarlijke situatie veroorzaakt kan de fietser veroordeeld worden.

Stoppen voor verkeersbrigadier en agent.

Een fietser moet stoppen voor verkeersbrigadiers als zij dat aangeven. De aanwijzingen van een politieagent of een verkeersbrigadier gaan boven verkeerstekens en verkeersregels!

Hoogste fietsdichtheid.

Nederland telt zo’n 18 miljoen fietsen en kent de hoogste fietsdichtheid in de wereld: 99 procent. We gebruiken de tweewielers vooral voor recreatie (84 procent), woon-werkverkeer (44 procent), om boodschappen te doen of de kinderen naar school te brengen (13 procent).

 

Met dank aan reflector en telegraaf

Boek een proefles

Bel voor deze gratis proefles met René Smits 0653249999 of 088-4300000

 

N.A.W.

Adres:

Amsterdamsweg 34                6712GJ EDE                               

CBR registratienummer: 1870G8

KvK: 58671595

 

       

Contact

Neem voor antwoorden op uw vragen contact met ons op via

Phone 088 4300000

065 3249999
email info@rijopleiding24.nl
web Rijopleiding 24/7

uitgebreide informatie 

 

© 2019 Rijopleiding 24/7   |  Hosted by NISweb NISweb.nl
Back to Top